Siirry pääsisältöön

Itsesäätelyä opitaan itseä säätelevän toisen kanssa

 Hyvinvointia vahvuuksista -koulutuspäivässä pääsimme syventymään nuoruuteen ja itsesäätelyn kehitykseen. Päivän aikana tarkastelimme aihetta sekä nuoren että aikuisen näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa nostan esiin erityisesti nuoren kohtaamisen, joka puhutti päivän aikana. 


Nuoruus on kehitysvaihe, joka on aivan erityinen. Nuori ei ole pieni lapsi eikä iso aikuinen. Nuori on kesken, ja niin on lupa olla.  Aivojen ja mielen kehitys on valtavassa murroksessa. Kaikessa keskeneräisyydessään nuori pyrkii luomaan itsestään käsitystä, joka tuntuu omalta ja joka on kokonainen. Biologia ei vain ole vielä valmis, joten matka integroituneeseen käsitykseen itsestä käy pirstaleiden kautta. Siksi nuori kokee jatkuvasti konflikteja sen kanssa, kuinka monenlaisia käsityksiä hänellä on itsestä eri rooleissa. Kuka olen, kehen pitäisi uskoa? Tämä tuo mukanaan ahdistusta ja hämmennystä. Tärkeänä psyykkisenä kehitystehtävänä onkin se, että nuori löytää, tunnistaa ja hyväksyy itsessään monia puolia, jotka epäilemättä vaihtelevat erilaisissa rooleissa ja ihmissuhteissa. 

Kaiken tämän keskellä kehittyy myös itsesäätely. Ja sen kehittymiseen nuori tarvitsee toista ihmistä, itseä säätelevää toista. Itsesäätely on mielen työkalu ja voimavara, joka tukee kykyä toimia sekä itsenäisesti että yhdessä toisten ihmisten kanssa. Se on taito, jota voi oppia siinä missä mitä tahansa muutakin taitoa. 

Käsitteenä itsesäätely on kovin laaja. Siksi on tarpeen palastella sitä pienempiin osiin. Itsesäätelyn voi ajatella olevan kattokäsite, joka pitää sisällään tunnesäätelyn, tiedonkäsittelyn sekä käyttäytymisen ulottuvuudet. Nämä ulottuvuudet tukevat toinen toisiaan. Ja yhtä lailla, yhden ulottuvuuden haavoittuminen tai horjuminen heijastuu toisiin. Käytännössä hyvä itsesäätelykyky näkyy mm. joustavuutena tunne- ja vuorovaikutustaidoissa, empatiakykynä, kykynä valikoida, kiinnittää huomiota ja suodattaa infomaatiota, ajattelun notkeutena sekä toimivina oppimisprosesseina. 

Koulussa on luonnollista, että oppitunneilla asioita lähestytään pedagogiikan ja ainesisältöjen kautta. Lapset ja nuoret elävät kuitenkin monin tavoin ihmissuhteiden kautta. Siksi nuoren kohtaaminen on tärkeää silloinkin, kun ainesisällöt ovat keskiössä. Arjen kiireessä monilta eri suunnilta tulevien vaatimusten paineessa on ymmärrettävää, ettei kohtaamisille opetustyön lomassa tunnu aina jäävän aikaa. Samaan aikaan voi ajatella, että niissä ohi kiitävissä hetkissä juuri välittävä kohtaaminen voi olla parasta, mitä nuoren päivässä silloin tapahtuu. 

On ymmärrettävää, että varsinkin opettajan ja asiantuntijan roolissa herkästi saattaa tulla kiusaus lähteä ratkaisemaan nuoren ongelmaa. Mutta monesti se ei ole tarpeen, eikä nuori välttämättä edes kaipaa ratkaisua, vaan hän tarvitsee tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Että hänen ajatuksensa ja tunteensa - olivat ne sitten vaikeita tai miellyttäviä - tulevat hyväksytyiksi ja kohdatuiksi. Silloin aikuiselta tarvitaan havainnointikykyä ja kykyä ottaa ikään kuin askel taaksepäin, asettua asiantuntijaroolista ei-tietämisen positioon. Ei ehkä tarvitse ratkaista, vaan kuulla. Kun aikuinen kunnioittaa nuoren tarvetta tulla kuulluksi, hän hyväksyvällä ja kunnioittavalla tavalla on läsnä, kuuntelee ja kommentoi kuulemaansa. Kun nuori kokee tulevansa kuulluksi, se vahvistaa hänen kokemustaan toimijuudesta, ja avaa pelikentän kiinnostumiselle ja yhteistyökyvylle. 

 

Laura Sokka

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT

Neuropsykologipalvelu Atenta Oy

www.atenta.fi

 Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kasvata hyvää positiivisella pedagogiikalla ja hyvinvointiopetuksella!

Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointiopetus auttaa opettajia ja kasvattajia  kasvattamaan ja rakentamaan hyvää tulevaisuutta Positiivinen pedagogiikka tuo hyvinvoinnin ja  oppimisen yhteen  Positiivisen psykologian tutkimukseen pohjautuva positiivisen pedagogiikka on yläkäsite empiirisesti validoiduille ja tieteellisesti todistetuille sekä raportoiduille positiivisen psykologian ohjelmille, joilla on saatu myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä oppimiseen. (White & Murray 2015.) Meekin (2015) mukaan positiivinen pedagogiikka tuo yhteen positiivisen psykologian tieteen ja parhaat käytännön oppimisen tavat, joiden tarkoituksena on lisätä yksilöiden ja yhteisöjen kukoistusta.   Hyvinvointitaidot antavat yksilölle kyvykkyyttä rakentaa hyvää ja onnellista elämää itselle ja toisille ihmisille sekä tehdä merkityksellisiä tekoja paremman tulevaisuuden maailman edistämisessä. Positiivisen psykologian tiede tutkii kaikkea sitä, mikä vaikuttaa ihmisen kokonaisv

Hyvinvointi koulussa

  Hyvinvointia vahvuuksista  -täydennyskoulutuksemme päättyi koostavalla teemalla "Hyvinvointi koulussa". Kouluttajanamme toimi Susanna Heikari, joka on koostanut alla olevaan blogikirjoitukseen keskeisiä ajatuksiaan teemasta. Iloisia ja innostavia lukuhetkiä Susannan tekstin parissa! Kuva: Pixabay License Opettaja voi vahvistaa kouluiloa ja kouluviihtyvyyttä olemalla aidosti läsnä! Näen sinut! Opettajan ja oppilaan päivittäisillä arkisilla kohtaamisella on merkitystä. Turvallinen, hyväksyvä ja myönteinen aikuinen kohtaa oppilaan aidosti, inhimillisellä lämmöllä ja ennen kaikkea kiireettömästi. Opettaja on lapselle ja nuorelle parhaassa tapauksessa luotettava, turvallinen, myötätuntoinen ja rajat selkeästi asetettava aikuinen. Koulupäivän sujumisen kannalta sillä on todella paljon merkitystä miten oppilaat aamuisin kouluun tullessaan kohdataan.  Itselläni oli luokan opettajana tapana seistä aamun ensimmäisen oppitunnin alussa luokan ovella ottamassa oppilaita yksitellen

Psyykkinen hyvinvointi koulussa

   Hyvinvointia vahvuuksista  -täydennyskoulutuksemme jatkui teemalla "Psyykkinen hyvinvointi koulussa". Kouluttajinamme toimivat Riikka Nurmi ja Ranja Koski. Alla olevan blogitekstin ovat kirjoittaneet MIELI Suomen Mielenterveys ry:n edustajat Riikka Nurmi ja Saija Viljakainen. Alta voit lukea, miten psyykkistä hyvinvointia voidaan edistää koulumaailmassa. Innostavia lukuhetkiä!  Kuva: Pixabay License Mieliystävälliseksi kouluyhteisöksi! Jos todella halutaan rakentaa Hyvän mielen koulua, kouluyhteisöissä tulisi tutkimusten mukaan panostaa tiettyihin tekijöihin. Mitkä näistä seuraavista asioista toteutuvat sinun koulussasi? Mihin teillä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota? Koko kouluyhteisö sitoutuu mielenterveyttä vahvistavaan työhön, mikä edellyttää usein asenne- ja arvotyöskentelyä yhteisössä. Koulussa keskitytään mielenterveystaitojen opettamiseen: tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan kaikille. Opetus on säännöllistä, tavoitteellista ja huolellisesti suunniteltu