Siirry pääsisältöön

Hyvinvointia, iloa ja onnistumisia vahvuuksien voimalla!

 Hyvinvointia vahvuuksista -täydennyskoulutuksemme lähti käyntiin Kaisa Vuorisen johdolla "Vahvuusperustaisuus" -teemalla. Blogitekstissään Kaisa kertaa koulutuspäivässäkin käsiteltyjä aiheita. Inspiroivaa lukuhetkeä!

                                                        

Meistä kukaan ei kehity parhaimpaamme vain heikkouksiamme korjaamalla. Jos kehitetään heikkouksia, saadaan aikaan vain keskinkertaista. Jos kehitetään vahvuuksia, voidaan saada aikaan jotain todella hienoa ja ainutlaatuista. Monet tutkimukset, myös omamme, osoittavat vahvuuksien tietoisen tunnistamisen ja hyödyntämisen olevan yhteydessä työntekijöiden hyvinvointiin. Tämä näkyy työpaikan positiivisena tunneilmapiirinä, korkeampana työn imuna, henkilökohtaisena kasvuna ja vähentyneinä masennusoireina. Työyhteisön onnistumisen salaisuutena ei ole vain vahvuuksien valjastaminen yhteiseen tekemiseen vaan tiimin jäsenten tietoinen ja tavoitteellinen yhdessä toimimisen kehittäminen vahvuuksiensa kautta.                                                        

Jokaisessa työyhteisön jäsenessä on myös heikkoutta. Kun erilaiset ihmiset tiimissä täydellistävät toisiaan vahvuuksillaan, yhteisöstä voi tulla hyvinvoiva.

Aloitetaan ensin miettimällä onnistumisia ja niissä hyödynnettyjä vahvuuksia:

Mieti jotain tilannetta työssä, joka sujui hyvin, josta olet ylpeä ja jossa huomasit onnistuvasi sinulle tärkeissä asioissa. Mitä silloin tapahtui? Mikä siinä meni hyvin?Kuva: Pixabay Licence

                                                                                                             

Mitä tämä onnistuminen kertoo ydinvahvuuksistasi: minkä vahvuuksien avulla tämä onnistuminen oli mahdollista? Miten vahvuutesi vaikuttavat toisiin ihmisiin?


Vahvuuksien tunnistaminen

Meissä jokaisessa on paljon vahvuuksia ja kauneutta, joka odottaa löytäjää! Sanat ohjaavat ajatteluamme ja auttavat kohdistamaan huomiotamme. Ikään kuin herkistymme jo olemassa oleville asioille, kun alamme tietoisesti etsiä niitä itsestämme ja kanssaihmisistä. Sanat antavat ajattelulle raamit, ne ovat voimakkaita ja sanojen avulla voimme muovata todellisuutta. Olemme tarinankertojia ja vahvuuksiin tutustumisen kautta sinusta tulee yhä taitavampi osaamisen tunnistaja. Pääset sanoittamaan onnistumisia ja löytämään kenties piilossa olevaa osaamista. Myönteisten ja toimivien puoliemme löytyminen ja sanallistaminen ruokkivat uskoa itseen, omiin mahdollisuuksiin ja ovat tie myönteiseen itsetuntemukseen ja hyvinvointiin.

Tässä artikkelissa kerron lisää siitä, miten ja miksi omia vahvuuksiaan kannattaa tunnistaa ja hyödyntää päivittäin.

Suurin osa meistä ihmisistä pystyy tunnistamaan helposti ainakin osan omista tärkeimmistä vahvuuksistamme. Tämä on osa itsetuntemusta, joka kehittyy ajan myötä. Vahvuustyöskentelyn tavoitteena on tuoda sinut tietoiseksi vahvuuskielestä ja sanoista, jotka samalla ohjaavat huomaamaan myönteisiä puolia itsessäsi sekä toisissa ihmisissä. Tavoite on ennen kaikkea auttaa sinua tunnistamaan omaa osaamistasi, taitojasi ja potentiaaliasi. Mikä parasta, saat keinoja tunnistaa toisten osaamista ja pystyt kannustamaan heitä eteenpäin kohti myönteisiä voimavarojaan. Toisissa hyvän huomaaminen on ennen kaikkea kannustavaa toisen potentiaalin arvostamista, jonka ääneen sanoittaminen rohkaisee ja antaa energiaa.

Mitä enemmän rupeat tutkimaan ympäröivää maailmaa ja kanssaihmisiä vahvuussanojen kautta, sitä enemmän myös niitä huomaat. Vahvuussanat auttavat sinua pysähtymään yhä useammin onnistumisten äärelle, koska voit nähdä ”vahvuuslasien” läpi toiset ihmiset parhaimmillaan.

Ydinvahvuudet ovat niitä vahvuuksia, jotka tuovat sinusta parhaat puolesi esille. Omien vahvuuksien nimeäminen on voimauttavaa ja antaa kielen ja merkityksen niille ominaisuuksille, joiden varaan sinun ja ihan jokaisen on turvallista rakentaa elämäänsä. Vahvuudet auttavat myös haasteiden kohtaamisessa ja niistä ylipääsemisessä eli toipumisessa.                                                                                

                                                                                                               

Ydinvahvuudet ovat perustavanlaatuisia myönteisiä ominaisuuksiamme, jotka määrittävät meitä parhaimmillamme.                                                                                                                                        

Ydinvahvuudet näkyvät tunteissa, käytöksessä ja ajatuksissa. Ydinvahvuudet saavat meidät tuntemaan itsemme vahvoiksi. Kun voimme toteuttaa ydinvahvuuksiamme, odotamme tekemisen alkamista, sen aikana olemme flow- tilassa ja jälkikäteen koemme täyttymystä. Ydinvahvuuksiemme alueella meillä on myös eniten kehittymispotentiaalia.

Kerää viideltä työtoveriltasi palautetta vahvuuksistasi. Pyydä heitä nimeämään vahvuutesi, joita he sinussa eniten arvostavat ja ihailevat. Kysy myös, missä vahvuutesi erityisesti näkyvät.                                                                                

Pohdi tämän jälkeen seuraavia kysymyksiä:                                                                                         

      Mitä uutta opit palautteista?

      Mikä siinä on sinulle tärkeää?

      Millaisista asioista sinut muistetaan parhaiten?

      Mitä hyvää vahvuutesi tuottavat ympäristöön palautteiden perusteella?

Ydinvahvuuksien käyttäminen on sinulle helppoa ja luontevaa, eikä siihen tarvitse juuri keskittyä eikä se kuluta määrättömästi energiaa. Pikemminkin omien ydinvahvuuksien käyttäminen arjessa antaa energiaa ja tekeminen tuntuu mielekkäältä, jopa helpolta. Voit tehdä monia asioita ja luottaa siihen, että tulet pärjäämään, koska laitat ydinvahvuutesi peliin. Ne kulkevat aina mukanasi ja ovat nimenomaan jotain sellaista, ”Miten tykkäät tehdä asioita!” Voit kuvitella ydinvahvuutesi toisen kämmenesi sormiin, jokaiselle sormelle yhden. Kun tiedät vahvuutesi, se on vasta alku. Kämmenessäsi vahvuudet ovat kuin osa jokaista päivääsi; käytä niitä, annostele eri tilanteisiin, tuo vahvuutesi osaksi arkeasi. Anna niiden kuulua ja näkyä, käytä vahvuuksiasi toisten hyväksi ja koe, miten ne kehittyvät ja auttavat sinua menemään kohti itsellesi mielekkäitä tavoitteita. Ydinvahvuudet ovat eri asia kuin lahjakkuus, joka on enemmän synnynnäistä. Vahvuudet ovat kehittyviä ja mitä enemmän niitä käytät, sitä enemmän niistä myös opit.

 

Kuva: Pixabay Licence

On tärkeää miettiä, missä tilanteissa käytät vahvuuksiasi, kenen kanssa ja kuinka paljon. Tämä tarkoittaa omien vahvuuksien ”säätelyn” taitoa. Voit käyttää omia ydinvahvuuksiasi liikaa. Jos esimerkiksi vahvuutesi on innokkuus ja olet monessa tilanteessa valtavan innokas, se myös kuluttaa energiaa ja saattaa ärsyttää toisia, jos olet liian innokas. Kenties rohkeutesi kertoa oma mielipiteesi ei ole joka tilanteessa vienyt sinua eteenpäin, vaan välillä olisit voinut harkita ja jättää sanomatta. Voit myös kuluttaa itsesi ”loppuun”, jos olet aina äärimmäisen sinnikäs ja sinulle kelpaa vain paras omassa työskentelyssäsi. Muista siis itsesäätely itsesäätelyssäkin, välillä on tärkeä levätä ja ottaa rennosti. Ystävällisyys sinussa on kaunista ja sitä arvostetaan ihmissuhteissa. Voit kuitenkin olla liian ystävällinen toisille, koska ajattelet aina heidän parastaan jopa oman hyvinvointisi kustannuksella. Näissä tilanteissa vahvuutesi ovat ylikäytössä ja silloin on syytä pysähtyä miettimään, miten jatkaa. Joskus vahvuudet kääntyvät meitä vastaan ja emme aina itse edes huomaa näitä tilanteita, kunnes joku toinen pysäyttää meidät pohtimaan omaa jaksamistamme.

Voit tulla sokeaksi omille ydinvahvuuksillesi, koska niiden käyttäminen on kovin luontaista. Kun saat opettajalta tai kaverilta myönteistä palautetta jostain vahvuudestasi ja sen käyttämisestä, saatat reagoida: ”Eihän tämä nyt ollut mitään. Kuka tahansa tähän pystyisi.” Vastauksesi ei kuitenkaan ole totta, koska ei kuka tahansa pystyisi juuri siihe. Sait myönteistä palautetta, koska kanssaihmiset näkivät tekemisessäsi jotain juuri sinulle luontaista vahvuutta, mikä erottaa sinut toisista. Jokaisella meistä on vahvuuksia, joita emme huomaa ja tämä tarkoittaa ”sokeutta” omille vahvuuksille. Tästä johtuen sinua saattaa ärsyttää toisten käytöksessä asiat, joita pidät itsestään selvyyksinä, vaikka toisilta ne vaativat äärimmäistä venymistä. Joillekin on todella tavallista viitata tunnilla ja kertoa omat mielipiteensä, koska he ovat rohkeita. Rohkeita ihmisiä saattaa ihmetyttää tai ärsyttää, miksi kaikki eivät uskalla kertoa itselle tärkeitä mielipiteitä ja avata suutaan tilanteiden vaatiessa sitä. Tässä vaaditaan erityistä herkkyyttä, koska sinun vahvuutesi on sinulle niin helppoa ja luontevaa, mutta jollekin toiselle samanlainen toiminta on todella vaativaa. Kun siis seuraavan kerran huomaat ajattelevasi: ”Kuka tahansa pystyy tähän?”, kysy itseltäsi ”Onko tämä odotus realistinen?”. Näin opit myös arvostamaan erilaisuutta ja opit ottamaan asioihin näkökulmaa.

Et ehkä aina tunnista, mitä vahvuuksiasi olet käyttämässä, varsinkin, kun asiat sujuvat ja tekeminen tuntuu hyvältä. Tästä johtuu, että monet aikuisetkaan eivät tunnista omia vahvuuksiaan esimerkiksi työelämässä. Kuitenkin juuri asioiden sujuessa tai onnistuneen suorituksen jälkeen on mielekästä pysähtyä useammin arvioimaan ja pohtimaan: ”Mitä tässä tapahtui ja mitä vahvuuksia itse asiassa olen käyttämässä?” ”Miksi tämä tilanne sujui näin hyvin ja pärjäsin?” Näin saat arvokasta tietoa niistä hetkistä, kun asiat sujuvat ja osaat jatkossakin tehdä tätä lisää. Usein pysähdymme arvioimaan tilanteita ja muuttamaan suuntaan, kun asiat eivät suju ja saamme negatiivista palautetta. Kriittiselle palautteet on aikansa ja paikkansa, jotta voisimme kehittää heikkouksiamme ja tarvitsemme myös sitä kehittyäksemme. Yhtä tärkeää on kuitenkin itse reflektoida onnistumisia ja mainiosti sujuneita hetkiä, jotta voit syventää osaamistasi eli ”parantaa parastasi” ja noutaa esiin vahvuuksiesi voimaa.

 

 

Kuva: Pixabay Licence

Kun käytät vahvuuksiasi, vaikkapa nimenomaan ydinvahvuuksiasi, se ei tarkoita, että pitäytyisit vain helpossa ja mukavassa tekemisessä. Vahvuuksilla on tärkeää haastaa itseään eli tehdä asioita, jotka vaativat ponnistelua, venymistä ja jotka ovat uusia, ehkä aluksi pelottaviakin. Opit paljon luonteesi vahvuuksista nimenomaan silloin, kun viet niitä yhä uusille alueille ja samalla löydät omaa kehittymispotentiaaliasi.

Ydinvahvuudet tekevät sinulle ja hyvinvoinnillesi monipuolisesti hyvää, joten pysähdy yhä useammin miettimään pieniä hetkiä, jolloin asiat sujuvat mukavasti ns. epämukavuusalueellasi. ”Mitä vahvuuksia käytin tässä hetkessä?” Muista myös, että vahvuudet harvoin esiintyvät yksin, vaan pikemminkin ryppäinä eli yhdessä toisten vahvuuksien kanssa. Kun tunnistat uuden oppimista, pohdi miten eri vahvuutesi tukevat toisiaan.

Jos jokin alla luetelluista vahvuuksista ei tunnu sinulle luontaiselta, mutta haluaisit oppia sitä lisää, on tämä ns. kasvuvahvuus. Se ei ole ydinvahvuutesi, koska et ehkä ole vielä käyttänyt sitä paljoa tai se on tuntunut kaikin puolin vieraalta, eli ”ei omalta itseltä”. Olet kuitenkin saattanut ihailla tätä vahvuutta esimerkiksi ystävässäsi tai joukkuetoverissasi. Vahvuudet ovat mahtavia työkaluja, koska voimme oppia niistä paljon seuraamalla kanssaihmisiä. Niitä voi kutsua myös työkaluiksi, koska voit annostella niitä päiviisi työkalujen tapaan. Jos tänään toivot itsellesi lisää rohkeutta tai harkitsevuutta, ei muuta kuin harjoittelemaan. Aloita yhdestä pienestä rohkeasta teosta tai kokeile, miten harkitsevaisuus auttaa sinua ystävyyssuhteissa. Ehkä pohdit hieman enemmän ennen kuin lähetät seuraavalla kerralla viestiä ryhmäänne tai koet vahvaa iloa, kun uskallat kertoa mielipiteesi tunnilla. Tarkkaile, miten kasvun vahvuudet kehittyvät ja onko sillä myönteistä vaikutusta käytökseesi.

Vahvuuksilla ei voi kiusata toisia tai ”painaa alas”, vaan ne ovat kaikki yhtä tärkeitä ja samanarvoisia. Sinun innokkuutesi voi rohkaista jotain ltyökaveriasi ryhtymään tehtävien pariin, samalla sinä voit oppia jonkun toisen harkitsevuudesta. Ehkä ensi kerralla saatatkin pohtia ennen kuin toimit. Pidä kuitenkin kiinni innostuksestasi, koska se on tärkeä osa sinua! 

Lopuksi, haastan sinut huomaamaan ensin hyvää itsessäsi! Kysy itseltäsi: Mistä innostun? Mitä tehdessä aika ja paikka unohtuvat? Mistä saan muilta kiitosta?

Tunnista vahvuuksiasi ja dokumentoi vahvuushetkiä esimerkiksi Huomaa hyvä! -palvelussa yhdessä koulun aikuisten ja oppilaiden kanssa.

Anna vahvuuksiesi loistaa ja tee sama mahdolliseksi myös oppilaille! Aloittakaa heti.

Ystävällisesti, Kaisa                        


Ps. Omien ydinvahvuuksien kehittämisen ja työelämää muuttavan voiman voi todentaa kuvittelemalla työpäivän tai -viikon, jossa omia vahvuuksia ei olisi ollenkaan käytössä. Mikä kaikki jäisi toteutumatta? Miltä tämä tuntuisi?

 

Blogitekstin kirjoittaja on Hyvinvointia vahvuuksista -koulutuksen kouluttaja


Kaisa Vuorinen

Innostaja, opettaja, kouluttaja, puhuja, tutkija, tietokirjailija, kehittäjä ja tekijä

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                        

                                                                        

                                                     

                                   

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kasvata hyvää positiivisella pedagogiikalla ja hyvinvointiopetuksella!

Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointiopetus auttaa opettajia ja kasvattajia  kasvattamaan ja rakentamaan hyvää tulevaisuutta Positiivinen pedagogiikka tuo hyvinvoinnin ja  oppimisen yhteen  Positiivisen psykologian tutkimukseen pohjautuva positiivisen pedagogiikka on yläkäsite empiirisesti validoiduille ja tieteellisesti todistetuille sekä raportoiduille positiivisen psykologian ohjelmille, joilla on saatu myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä oppimiseen. (White & Murray 2015.) Meekin (2015) mukaan positiivinen pedagogiikka tuo yhteen positiivisen psykologian tieteen ja parhaat käytännön oppimisen tavat, joiden tarkoituksena on lisätä yksilöiden ja yhteisöjen kukoistusta.   Hyvinvointitaidot antavat yksilölle kyvykkyyttä rakentaa hyvää ja onnellista elämää itselle ja toisille ihmisille sekä tehdä merkityksellisiä tekoja paremman tulevaisuuden maailman edistämisessä. Positiivisen psykologian tiede tutkii kaikkea sitä, mikä vaikuttaa ihmisen kokonaisv

Hyvinvointi koulussa

  Hyvinvointia vahvuuksista  -täydennyskoulutuksemme päättyi koostavalla teemalla "Hyvinvointi koulussa". Kouluttajanamme toimi Susanna Heikari, joka on koostanut alla olevaan blogikirjoitukseen keskeisiä ajatuksiaan teemasta. Iloisia ja innostavia lukuhetkiä Susannan tekstin parissa! Kuva: Pixabay License Opettaja voi vahvistaa kouluiloa ja kouluviihtyvyyttä olemalla aidosti läsnä! Näen sinut! Opettajan ja oppilaan päivittäisillä arkisilla kohtaamisella on merkitystä. Turvallinen, hyväksyvä ja myönteinen aikuinen kohtaa oppilaan aidosti, inhimillisellä lämmöllä ja ennen kaikkea kiireettömästi. Opettaja on lapselle ja nuorelle parhaassa tapauksessa luotettava, turvallinen, myötätuntoinen ja rajat selkeästi asetettava aikuinen. Koulupäivän sujumisen kannalta sillä on todella paljon merkitystä miten oppilaat aamuisin kouluun tullessaan kohdataan.  Itselläni oli luokan opettajana tapana seistä aamun ensimmäisen oppitunnin alussa luokan ovella ottamassa oppilaita yksitellen

Psyykkinen hyvinvointi koulussa

   Hyvinvointia vahvuuksista  -täydennyskoulutuksemme jatkui teemalla "Psyykkinen hyvinvointi koulussa". Kouluttajinamme toimivat Riikka Nurmi ja Ranja Koski. Alla olevan blogitekstin ovat kirjoittaneet MIELI Suomen Mielenterveys ry:n edustajat Riikka Nurmi ja Saija Viljakainen. Alta voit lukea, miten psyykkistä hyvinvointia voidaan edistää koulumaailmassa. Innostavia lukuhetkiä!  Kuva: Pixabay License Mieliystävälliseksi kouluyhteisöksi! Jos todella halutaan rakentaa Hyvän mielen koulua, kouluyhteisöissä tulisi tutkimusten mukaan panostaa tiettyihin tekijöihin. Mitkä näistä seuraavista asioista toteutuvat sinun koulussasi? Mihin teillä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota? Koko kouluyhteisö sitoutuu mielenterveyttä vahvistavaan työhön, mikä edellyttää usein asenne- ja arvotyöskentelyä yhteisössä. Koulussa keskitytään mielenterveystaitojen opettamiseen: tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan kaikille. Opetus on säännöllistä, tavoitteellista ja huolellisesti suunniteltu